Xe Loa Tuyên Truyền Lưu Động

1
rx online

Với mục tiêu xây dựng một đất nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ấm no và hạnh phúc”, ngăn chặn tình trạng bùng nổ dân số làm cản trở sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, từnbsp; ngày 20/12/2006 đến ngày 26/12/2006 Ủy Ban Dân số Gia đình và trẻ em Quận tổ chức đợt tuyên truyền bằng xe loa lưu động trên địa bàn quận nhân ngày dân số Việt Nam.
Đợt tuyên truyền xe loa lưu động giúp cho mọi người dân, mọi gia đình hiểu đúng, hiểu đầy đủ và cùng các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội thực hiện nghiêm nội dung Pháp lệnh dân số và Nghị định 104/CP của Chính phủ: gia đình ít con, khỏe mạnh, ổn định quy mô dân số mức hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Quận 1 cùng cả nước thực hiện thông điệp: tích cực thực hiện kế hoạch hóa gia đình để bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc gia đình và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp.