Xe loa tuyên truyền lao động

3
rx online

Công tác an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ là công việc thường xuyên liên tục và lâu dài của cả nước và là nhiệm vụ luôn được chính quyền, các ngành chức năng và toàn xã hội quan tâm. Hiện nay, tình trạng không đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại Thành phố có chiều hướng gia tăng, nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn lao động và cháy nổ thường do bất cẩn trong sinh hoạt và sản xuất, sử dụng điện không đảm bảo an toàn, nên khi sự cố xảy ra thường dẫn đến nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tại quận 1, Tuần lễ Quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 9 – năm 2007 với chủ đề: “Cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trong hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp” diễn ra từ ngày 18/3/2007 đến 24/3/2007. Quận 1 tổ chức 08 Xe loa tuyên truyền lưu động chạy trên các tuyến đường trong địa bàn quận để tuyên truyền và nhắc nhở các ban ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các qui định, nhằm hạn chế các trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Các đơn vị sản xuất kinh doanh, các ban ngành đoàn thể, các hộ gia đình và bản thân mỗi người luôn chấp hành đúng qui định pháp luật về Bảo hộ lao động, nghiêm chỉnh thi hành Luật PCCC, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và an toàn.