Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu

7
rx online

Ngày 10/7/2008, quận 1 tổ chức ra quân kiểm tra xử lý ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị trên 4 tuyến đường: Lê Duẩn – Nguyễn Huệ – Đồng Khởi – Lê Lợi theo sự chỉ đạo của thành phố về thực hiện “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, xây dựngnbsp; tuyến đường kiểu mẫu cấp thành phố về trật tự an toàn giao thôngnbsp; và văn minh đô thị.


Đây là cuộc vận động lớn, cần có sự chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên của chính quyền và các ban ngành đoàn thể, tổ chức duy trì thường xuyên, gắn kết có hiệu quả với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xử lý kịp thời và kiên quyết đối với các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị theo quy định của pháp luật, từng bước hình thành thói quen về nếp sống văn minh đô thị trong cán bộ công chức, người lao động và nhân dân thành phố.