Xây dựng lực lượng võ trang vững mạnh về chính trị

3
rx online

Ngày 22/6/2012, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổng kết 5 năm lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị thực hiện Nghị quyết 194-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự Quận và các chi bộ trực thuộc, chi bộ quân sự phường luôn đặt nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị lên hàng đầu, là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của kẻ thù. Quân số tham gia học tập chính trị, giáo dục pháp luật hàng năm đạt trên 95%. Giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, lực lượng vũ trang Quận 1 đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thanh niên lực lượng vũ trang xung kích đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ phát huy dân chủ trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế – đời sống. Vận dụng sáng tạo các hình thức vận động quần chúng, có 1.025 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động giúp dân. Phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách tại địa phương, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mỗi năm tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, thanh niên lên đường nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ, quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.