Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

1
rx online

        Quận 1 xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh trong thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc của thành phố, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quận, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quận 1 phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ về tiềm lực chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế; tiềm lực quân sự. 

        Phục vụ xây dựng khu vực phòng thủ, năm 2014 cấp quận tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh với quân số 1.028 đồng chí. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên 6.300 tỷ đồng. Quận tập trung thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm lo đời sống người dân, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Hoàn thành công tác tuyển quân, đã giao 150 quân. Bảo đảm quân số các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Ban chỉ huy quân sự quận phối hợp với Công an và Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuần tra, kiểm tra, chốt chặn 11.579 lần với 34.737 lượt dân quân tự vệ. Qua công tác diễn tập phòng thủ tăng cường rèn luyện, vận dụng linh hoạt, sát thực tế nhằm đối phó thắng lợi với mọi tình huống. Trong quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ đã tiến hành khảo sát, quy hoạch công trình phòng tránh đánh địch, công trình tác chiến phòng thủ.