Xây dựng đội ngũ cán bộ Quận 1 “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận.

14
rx online
Ngày 24/10/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành, triển khai 2 chương trình, 10 kế hoạch cùng các nghị quyết, chỉ thị về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tạo bước chuyển biến về nhận thức của cả hệ thống chính trị về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của quận.
Đội ngũ cán bộ của quận đang từng bước được trẻ hóa, được quan tâm nâng cao trình độ mọi mặt cả về bản lĩnh chính trị và tri thức, nhanh nhạy, sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các chương trình cải cách hành chính…

Quận 1 hiện có 3.431 cán bộ, công chức, viên chức cấp quận, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi là 1.172 đồng chí; trình độ cao đẳng, đại học trở lên 2.311 đồng chí; lý luận chính trị sơ cấp trở lên là 1.837 đồng chí; cán bộ nữ chiếm 65,67%. Đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo có sự kế tiếp 3 độ tuổi, có trình độ đại học trở lên đạt 97%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 77,4%. Công tác quy hoạch đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trên 40%, cán bộ có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ đạt 89,4%.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Quận ủy đã có cách làm mới trong đào tạo cán bộ như: phối hợp Học viện Cán bộ Thành phố mở lớp đào tạo bí thư, chủ tịch phường và nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tiếp dân, quản lý tư duy… cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức; tổ chức các phong trào, hội thi dành riêng cho đối tượng cán bộ trẻ; đào tạo, bồi dưỡng 29 cán bộ trẻ bằng hình thức rèn luyện qua thực tiễn tại cơ sở để tạo nguồn quy hoạch.
Từ năm 2010 đến 2017, Ban Thường vụ Quận ủy đã luân chuyển 44 cán bộ cấp quận về giữ chức vụ lãnh đạo quản lý ở phường và 36 cán bộ lãnh đạo quản lý phường về các phòng, ban quận, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện thực tiễn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cho các đơn vị.
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ công chức quận và 10 phường, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ tiêu cực, nhũng nhiễu dân, thiếu ý chí vươn lên, không hoàn thành nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị,  đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đánh giá cao kết quả công tác cán bộ và quản lý cán bộ của Quận 1 trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW nhằm rèn luyện phong cách, tu dưỡng đạo đức cho đội ngũ cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất; thực hiện nghiêm luân chuyển cán bộ; đề xuất giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.