Xây Dựng Địa Bàn An Ninh Trật Tự

1
rx online

Đẩy mạnh chương trình mục tiêu 3 giảm, công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn quận về hình sự, ma túy, mại dâm trong năm 2005 đã đạt nhiều kết quả khả quan. Lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các điểm nóng đã góp phần làm hạn chế và tính hoạt động công khai của bọn tội phạm, giữ vững và ổn định trật tự, không để phát sinh phức tạp. Qua đó đã bắt và xử lý nhiều vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy, lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện vào các trung tâm cai nghiện tập trung, tiếp nhận quản lý và giáo dục số người cai nghiện hồi gia, phát huy dược sức mạnh quần chúng nhân dân tham gia cùng chính quyền bài trừ tệ nạn xã hội. Mô hình thí điểm đấu tranh phòng chống ma túy tại phường Cầu Kho với hoạt động của lực lượng cán sự xã hội tiếp tục được nhân rộng đã góp phần cùng địa phương cảm hóa giáo dục giúp đỡ cá đối tượng liên quan đến ma túy, tạo bước chuyển biến rõ rệt ngặn chặn tệ nạn ma túy, đem lại sự tin tưởng cho nhân dân. Kiểm tra, phát hiện, xử lý hành chính các cơ kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, vũ trường… xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho nhân dân và du khách đến địa bàn quận tham quan du lịch.


Công tác phối kết hợp giữa quận, phường, các ban ngành qua các ký kết liên tịch, phân công nhiệm vụ cụ thể, các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ… nhằm thực hiện thắng lơí nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động phòng chống ma túy gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, khánh thành các tụ điểm sinh hoạt tại nhiều khu phố, đến nay có 29/67 khu phốnbsp;đạt danhnhiệu nbsp;khu phố văn hóa, 4 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa. Năm 2005, phạm pháp hình sự được kéo giảm, vẫn chủ yếu là nạn cướp giật và trộm cắp (chiếm 49,20% số vụ phạm pháp hình sự); thu giữ 319,71gr heroin, 36 viên tân dược thuốc phiện, 201,9 gr cần sa, chuyển giao 493 đối tượng nghiện lang thang đến các trung tâm của thành phố; ngưng hoạt động một số cơ sở kinh doanh tiềm ẩn tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 1.394 đối tượng, có 39 trường hợp phụ nữ hoàn lương được chăm lo vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm với tổng số vốn 42 triệu đồng.


Với những kết quả đạt được trong năm 2005, UBND quận đã khen thưởng cho 36 tập thể, 74 cá nhân có thành tích tham gia thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm. Thời gian tới, quận tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loaị tội phạm và TNXH, duy trì kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 8% trở lên, khám phá án hình sự đạt trên 67%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng luôn đạt trên 90%, chuyển hóa các tụ điểm hình sự, ma túy, mại dâm và TNXH.