Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

1
rx online

Là một địa bàn trọng điểm của quận 1, Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão được đánh giá là đơn vị trong sạch vững mạnh. Ra sức nâng cao chất lượng hoạt động xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ quận và nhân dân giao phó, thành quả xây dựng địa phương năm 2007 đạt nhiều thành tích: Công tác cải cách hành chính tại UBND phường nâng cao chất phục vụ và phong cách tiếp dân, giải quyết được 98% hồ sơ đúng hạn. Thu thuế công nghiệp 24,5 tỷnbsp; đạt 100% chỉ tiêu quận giao.nbsp;Chỉnh trang đô thị với dự án nâng cấp vỉa hè Tôn Thất Tùng, duy tu nâng cấp 7 con hẻm. Trao tặng trên 600 phần quà chăm lo diện chính sách, sửa chữa nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Trợ vốn 393 triệu đồng cho 94 lượt hộ nghèo vay và là phường không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 6.000.000 đồng/người/năm. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, hoàn thành vượt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ (32/29 thanh niên – đạt 110,34%).


Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, các ban ngành đoàn thể hoạt động đều tay, kêu gọi được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với thành tích đó, Đảng bộ phường đã khen thưởng 14 chi bộ đảng và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007.