Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện

5
rx online

Ngày 14/6/2012, phường Nguyễn Cư Trinh sơ kết 2 năm xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện (2010 – 2012) và khen thưởng 7 điển hình tập thể và 10 cá nhân. Xác định nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ban chỉ huy quân sự phường thực hiện 5 tiêu chí vững mạnh toàn diện của Ban chỉ huy quân sự thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Lực lượng dân quân thường xuyên luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời nắm bắt thông tin những vụ việc xảy ra trên địa bàn. Qua 2 năm, cung cấp được 5 tin có giá trị góp phần cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự. Trao tặng 79 phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn. Quan tâm công tác hậu cần, trợ cấp quân trang, hỗ trợ bếp ăn tập thể…

Giai đoạn 2012 – 2015, Ban Chỉ huy quân sự phường đặt mục tiêu xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh cả về chất và lượng, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Làm tốt làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa, chế độ chính sách hậu phương – quân đội, đảm bảo xây dựng và củng cố quốc phòng vững chắc.