Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1 tổng kết năm 2011

2
rx online

Ngày 10/2/2012, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1 tổ chức tổng kết công tác năm 2011, đề ra phương hướng năm 2012 với sự tham dự của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Quận ủy – UBND Quận, các ngành chức năng và cán bộ công nhân viên đơn vị.
Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, Viện Kiểm sát Quận đã bố trí cán bộ, kiểm sát viên giữa các bộ phận phù hợp với số lượng công việc và trình độ năng lực. Tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở lĩnh vực thi hành án, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự – hôn nhân gia đình – kinh doanh thương mại – hành chính. Đề ra biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm sát việc khởi tố điều tra án hình sự, hạn chế thấp việc điều tra bổ sung, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Các ngành, các cấp và 10 phường chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp quản lý chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng lên cả về số vụ, số bị can. Trong năm, cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố mới 452 vụ với 475 bị can (xâm phạm sở hữu 296 vụ, ma túy 81 vụ, xâm phạm trật tự an toàn xã hội 75 vụ).

Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đảm bảo ổn định nề nếp, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, bám sát kế hoạch công tác, tạo môi trường làm việc thân thiện, thuận lợi cho cán bộ công chức phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác góp phần đưa đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đơn vị đã đề ra chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2012 với những yêu cầu nhiệm vụ theo chủ đề của ngành “Chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm.