Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 1 Năm 2007: Sẽ Giải Quyết 92% Án Kết Luận Điều Tra và Truy Tố 99% Đúng Người, Đúng Tội

7
rx online

Nhằm chuẩn bị cho công tác năm 2007, Viện kiểm sát nhân dân Quậnnbsp;1 đã tổ chức hội nghị thực hiện kế hoạch công tác năm 2007, tiếp tục giữ vững lá cờ đầu trong ngành Kiểm sát.


Trong năm 2006 VKSNDQI đã được VKSND Tối cao trao tặng cờ thi đua xuất sắc. Từ đó VKSND QI xác định nhiệm vụ trọng tâm của viện trong năm 2007 chú trọng nhiệm vụ chống tham nhũng, kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và việc khởi tố. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, bảo đảm 100% các vụ án điều được kiểm sát từ khi khởi tố và suốt quá trình điều tra. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo trong việc quyết định phê chuẩn, không phê chuẩn quyết định khởi tố, các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm đúng căn cứ pháp luật. Chỉ tiêu phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 92% số án kết luận điều tra, trong đó truy tố 99%. Quản lý chặt chẽ và có sổ theo dõi các trường hợp tạm đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra và viện kiểm sát, kịp thời phục hồi điều tra hoặc yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi điều tra khi không còn điều kiện tạm đình chỉ điều tra


Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Xây dựng và tạo điều kiện cho các kiểm sát viên tham gia cuộc thi “kiểm sát viên giỏi” và phải có ít nhất một kiểm sát viên đạt danh hiệu này theo tiêu chuẩn TP quy định. Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và tòa án thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế việc trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng, phấn đấu tỷ lệ viện kiểm sát trả cho cơ quan điều tra không quá 6%, tòa án trả cho viện không quá 5%. Kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ, quản lý và giáo dục người chấp hành phạt tù theo đúng quy định pháp luật và quy chế ngành. Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính và những việc khác theo quy định pháp luật. Giám sát việc thi hành án dân sự, hình sự để phát hiện kịp thời và kiến nghị khắc phục những vi phạm trong công tác thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật


Kiểm sát việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết có hiệu quả đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo. Lãnh đạo viện thực hiện quy chế tiếp công dân 4 lần/1 tháng và tất cả các trường hợp khiếu nại tố cáo đã giải quyết đều phải được kết luận bằng văn bản để trả lời người khiếu nại, tố cáo.


Viện cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2007 với các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng cụ thể để khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên.

Cũng trong hội nghị, Viện kiểm sát nhân dân Quận I cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trao tặng cờ thi đua xuất sắc khối liên tiếp 2 năm liềnnbsp; 2005 -2006.