Về việc rà soát, thống kê danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 (Lần 2)

66

THÔNG BÁO

Về việc rà soát, thống kê danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19

(Lần 2)

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh thông báo đến Trưởng 8 Khu phố và Tổ trưởng 122 Tổ dân phố tiếp tục thực hiện rà soát, thống kê danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 (Lần 2), cụ thể như sau:

  1. Nhóm 1 người lao động tự làm công việc (không phụ thuộc vào hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh)như:

+ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố;

+ Thu gom rác, phế liệu;

+ Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ;

+ Bán lẻ vé số lưu động

+ Chạy xe ôm truyền thống (Không bao gồm các trường hợp chạy xe công nghệ).

Đề nghị Trưởng Khu phố và Tổ trưởng Tổ dân phố thống kê danh sách theo Mẫu 3 gửi Bộ phận LĐTBXH (thông qua bà Đỗ Thị Dự) trước 15 giờ 00 ngày 18/7/2021.

  1. Nhóm 2: Người làm thuê tại hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ), một số lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX.

Trưởng khu phố và Tổ trưởng Tổ dân phố thông báo đến người lao động làm thuê liên hệ chủ kinh doanh lặp danh sách Mẫu 04 gửi về Uỷ ban nhân dân phường nơi đặt cơ sở, điểm hoạt động để được hỗ trợ.

Trường hợp nếu người làm thuê cho hộ kinh doanh có cơ sở trú đóng, hoạt động trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, thì chủ hộ kinh doanh liên hệ ông Hà Văn Đăng (Bộ phận kinh tế phường) để được hướng dẫn lặp danh sách những người làm thuê tại cơ sở theo biểu Mẫu 04 trước 15 giờ 00 ngày 18/7/2021.

Trên đây là thông báo về việc rà soát, thống kê danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 (Lần 2), đề nghị Trưởng 8 Khu phố, Tổ trưởng 122 Tổ dân phố triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định. Ủy ban nhân dân phường không thực hiện thống kê các trường hợp gửi sau thời gian quy đinh.