Văn phòng Trung ương kiểm tra thực hiện Chỉ thị 58- CT/TW của Bộ Chính trị

2
rx online

Ngày 16/5/2011, Quận ủy – UBND quận tiếp đoàn kiểm tra văn phòng Trung ương – Thành ủy đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 58 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Quận 1 nằm ở vị trí trung tâm thành phố, là đầu mối giao lưu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, hành chính , ngoại giao… nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính là việc cấp thiết góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Từng bước làm cho đội ngũ cán bộ công chức ý thức được trách nhiệm trong thực thi công vụ, làm việc năng động, sáng tạo khoa học, giảm một phần áp lực công việc, tạo môi trường làm việc thân thiện, gần gũi do có sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị. Các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu đối với người dân được ngăn chặn đẩy lùi, củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thật sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Công tác tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ hành chính cho dân nhanh chóng chính xác, đúng quy trình, thời gian giải quyết cụ thể. Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về tất cả lĩnh vực quản lý hành chính, các phân hệ chương trình quản lý, phân hệ báo cáo phục vụ lãnh đạo…, là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp lãnh đạo trong quá trình theo dõi tình hình chung dựa trên việc tổng hợp các thông tin từ nhiều phân hệ, giám sát được toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá việc thực thi công vụ của từng cán bộ công chức.
Đoàn đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin của quận trong thời gian qua, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, từng bước củng cố niềm tin của người dân với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Mặt khác, cần ứng dụng cải tiến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực cho phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.