Vận Động Quần Chúng Xây Dựng Địa Phương

1
rx online

nbsp;Sau khi thực hiện tốt chủ trương di dời chợ đầu mối, Đảng bộ và chính quyền phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ngành nghề thích hợp phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao cuộc sống, xây dựng phường khang trang, sạch đẹp hơn. Năm 2005 lập thành tích chào mừng Đaị hội Đảng các cấp, phong trào quần chúng ở phường có nhiều chuyển biến tích cực với hành động thiết thực : xây nhà tình thương và sửa chữa chống dột cho 20 căn hộ trị giá trên 64 triệu đồng, ủng hộ nhân dân Cuba và đồng bào bị thiên tai trên 25 triệu đồng, đóng góp quỹ Vì người nghèo trên 44 triệu đồng (đạt 21,53%)... Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hoá ở khu dân cư có 95% hộ gia đình đăng ký xây dựng với 90% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đã phối hợp giáo dục, cảm hoá 38 đối tượng, 35 thanh thiếu niên chưa ngoan. Đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được quan tâm với : 33 hộ được vay vốn XĐGN tổng số tiền 78 triệu đồng, trợ cấp 82 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo học giỏi, giới thiệu việc làm cho 91 trường hợp,hướng nghiệp học nghề cho 71 trường hợp…


Thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng”, UBMTTQ phường ,các đòan thể và các Hội quần chúng : Hội Chữ thập đỏ, Ngưòi cao tuổi đã góp phần tích cực cùng Đảng ủy chăm lo cho nhân dân và người lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó, phường tạo điều kiện đểcác cơ sở tôn giáo sinh hoạt, hoạt động theo đúng pháp luật Nhà nước và làm tốt công tác từ thiện, kết nạp 42 hội viên, đoàn viên người dân tộc vào các tổ chức đoàn thể của phường. Biểu dương thành tích đóng góp vào công tác Dân vận Mặt trận năm 2005, phường khen thưởng cho 4 chi bộ, 16 tập thể, 29 cá nhân.