Ủy ban nhân dân phường Tân Định tổ chức hội thi tuyên truyền “Nếp sống văn minh đô thị” năm 2008

3
rx online

Nhằm tạo hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hưởng ứng chủ đề “Năm 2008 năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, ngày 17/8/2008 Ủy ban nhân dân phường Tân Định tổ chức hội thi tuyên truyền “Nếp sống văn minh đô thị” với nội dung chủ đề của hội thi: Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ca ngợi những gương tập thể, cá nhân điển hình “Người tốt việc tốt”, xây dựngnbsp; gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, phê phán các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, chấp hành luật lệ giao thông, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, thái độ ứng xử nơi công cộng, công sở.


Đối tượng tham gia: các đội nhóm kịch quần chúng tại 9 khu phố, mỗi khu phố tham gia xây dựng một tiểu phẩm với một trong các thể loại: kịch, ca thơ, hò vè … có khoảng 150 người tham gia.


Kết quả: đạt giải nhất: khu phố 9 với tiểu phẩm “Chuyện hẻm tôi”, giải nhì: khu phố 5, giải ba: khu phố 7 và 8, các khu phố còn lại đạt giải khuyến khích.


Thông qua hội thi nhằm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại công đồng dân cư, các đơn vị hoạt động trên địa bàn phường. tuyên truyền sâu rộng mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân về ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, ý thức tự giác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị nói riêng. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng và tham gia giữ gìn trật tự đô thị.