ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH: HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỦ TỤC TRÍCH LỤC BẢN SAO KHAI SINH

29

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh Thông Báo: UBND phường Nguyễn Cư Trinh tiếp tục thực hiện thủ tục Trích lục bản sao khai sinh.

Để thực hiện thủ tục hành chính Trích lục bản sao khai sinh trực tuyến người dân thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Người dân truy cập vào trang web http://dvctt.phuongnguyencutrinh.gov.vn/, hoặc quét mã QR CODE sau và làm theo hướng dẫn tại Zalo page.

Zalo

Bước 2: Chọn mục TRÍCH LỤC BẢN SAO KHAI SINH trên bảng giao diện danh mục thủ tục hành chính.

Zalo

Bước 3: Thực hiện điền đầy đủ các trường thông tin, đính kèm ảnh chụp bản chính liên quan đến hồ sơ cần sao y, lưu ý ảnh chụp giấy tờ cần rõ thông tin, không bị cắt góc.

Zalo

Bước 4: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin hồ sơ và đọc các lưu ý, bấm GỬI.

Sau khi thực hiện đăng ký, người dân đợi thông báo nhận kết quả. Khi đến UBND phường nhận hồ sơ, vui lòng đem theo bản chính để đối chiếu và chuẩn bị số tiền thanh toán theo thông báo từ Ủy ban nhân dân phường.