Ủy ban Kiểm tra Quận ủy sơ kết quý 1/2012

7
rx online

Ngày 10/4/2012, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng quý 1/2012 và triển khai phương hướng công tác quý 2/2012 với sự tham dự của các ban đảng Quận, Cấp ủy và thành viên ủy ban kiểm tra các cơ sở đảng.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các cơ sở đảng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Cấp ủy trong công tác kiểm tra giám sát. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và giúp Cấp ủy phân công thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo quy định. Có 50/53 cơ sở đảng xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2012, kiểm tra 12 lượt đơn vị, 4 đảng viên về thực hiện chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng, quy chế dân chủ… Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát 2 tổ chức đảng (lãnh đạo thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lương sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư…) và 2 đảng viên (thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, đơn vị, quy chế làm việc của Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015). Cơ sở đảng giám sát 44 lượt đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2011, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng… Về thực hiện chức năng tham mưu và làm nhiệm vụ cấp ủy giao, đã xây dựng kế hoạch 44 – KH/QU về công tác giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy với 2 tổ chức đảng (nề nếp, chất lượng sinh hoạt Đảng, triển khai và xây dựng 12 chương trình trọng điểm của Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, thực hiện quy chế dân chủ trong đảng, trong đơn vị..) và 3 đảng viên (thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, kết quả tu dưỡng rèn luyện theo tư tường, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2012 với những nội dung cụ thể, thiết thực.