UBND phường Tân Định tổ chức báo cáo chuyên đề:“Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh”

5
rx online

Thực hiện cuộc vận động “học tập và làmnbsp; theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tối ngày 30/8/2007 UBND phường tổ chức báo cáo chuyên đề về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự: Trưởng ban điều hành 9 khu phố, ban Mặt trận, ban Ngành đoàn thể 9 khu phố, ban cán sự 152 tổ dân phố và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Lan – UVTV- nbsp;Trưởng ban Tuyên giáo Quậnnbsp;ủy quận nbsp;1 đã báo cáo về cuộc đời và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua buổi báo cáo đã giúp cho Ban cán sự Khu phố, Tổ dân phố thấy đượcnbsp; sự cần thiết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới của đất nước .