UB.MTTQVN Q.1 tổ chức góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

3
rx online

Theo chỉ đạo của Quân ủy quận 1, liên tiếp trong hai cuộc họp ngày 22 và 23-2-2006, UB.MTTQVN Q.1 đã tổ chức lấy ý kiến của các ủy viên, tổ chức thành viên và các chức sắc tôn giáo để đóng góp cho Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trungnbsp;Ương nbsp;Đảng trình Đại hội khóa X.


Tham dự cuộc họp ngoài Ban Thường vụ UB.MTTQVN Q.1 còn có đại diện của Ban phong trào UB.MTTQVN thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Quận ủy Q.1.


Trong hai cuộc họp có tất cả trên 20 lượt người trong số trên 50 người tham gia đóng góp với gần 40 ý kiến hết sức tích cực và có tâm huyết. Việc đóng góp ý kiến cũng diễn ra rất cởi mở và thẳng thắn. Toàn bộ ý kiến đóng góp đều tập trung đúng vào các vấn đề được Ban Bí thư hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Ngoài ra, các vấn đề được cuộc họp quan tâm đều xoáy sâu vào các chuyên ngành mà các đại biểu đang họat động và bức xúc, như các luật gia phát biểu về vấn đề dân chủ, pháp luật, pháp quyền và quyền sở hữu đất đai. Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến Pháp là điểm mới được Đảng đề ra trong Dự thảo. Từ đó, có ý kiến đề nghị nên chăng Đảng dành một số người không là Đảng viên có chuyên môn cao tham gia vào Quốc Hội và các chức vụ lãnh đạo cấp tỉnh và cấp Bộ hoặc các ngành cần chuyên môn về KH-CN.


Các nhà giáo quan tâm tới giáo dục và đào tạo, đặt vấn đề cơ sở giáo dục ở vùng sâu vùng xa, việc đổi mới giáo dục-đào tạo đi đôi với chọn lựa và sử dụng nhân tài, cần đặt nặng vấn đề chất lượng và giá trị bằng cấp, chương trình giảng dạy cần gọn nhẹ không thúc ép trẻ con, cần rút ngắn khoảng cách trình độ dân trí-văn hóa nông thôn và thành thị….Vấn đề y tế cũng được cuộc họp đề cập nhiều. Các chức sắc tôn giáo cho rằng hiện nay Đảng và Nhà nước cần mở rộng họat động giáo dục, y tế cho các tôn giáo tham gia, đóng góp công sức như mở trường cao đẳng đại học tư, bệnh viện tư chớ không chỉ hạn chế ở cấp thấp như chỉ mở trường mẫu giáo tư, phòng khám chữa trị thông thường. Các ý kiến còn mong muốn cơ sở tôn giáo sẽ làm trung gian thu hút được người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư và làm công tác từ thiện xã hội, kể cả người vànbsp;cả tổ chức từ thiện nước ngoài. Có ý kiến đề nghị Đảng cho thành lập Hội đồng tôn giáo giống như đã có Hội đồng dân tộc và coi trọng công tác dân vận như công tác “tôn giáo vận” đối với các vùng có nhiều đồng bào theo đạo..


Trong khi đó, các cán bộ Mặt trận lại tâm đắc với vai trò và chức năng mới mà Đảng đưa ra trong Dự thảo là “phản biện” bên cạnh chức năng “giám sát” của Mặt trận. Có cơ chế phối hợp kiểm tra Đảng với thanh tra nhân dân là vấn đề mới được hệ thống Mặt trận hoan nghênh. Nghị quyết của Đảng các cấp đề ra cùng lúc với chương trình, kế họach hành động càng làm cho họat động lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trở nên hiện thực và hiệu quả hơn.


Sau cùng, cả hai cuộc họp đều thảo luận nhiều về vấn đề chống tham nhũng. .đề nghị Đảng và Chính phủ đánh giánbsp; nhận xét về trách nhiệm của cán bộ đứng đầu ngành, cơ quan có sai phạm vừa qua, sớm thựcnbsp;hiện công tác chống tham nhũng thành công hơn.