Tuyên truyền xe loa cổ động

3
rx online

Ngày 4/10/2008, quận 1 tổ chức xe loa tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường trên địa bànnbsp; nhân Ngày Toàn dân PCCC nhằm nâng cao nhận thức và ý thức về công tác phòng chống cháy trong các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư, không để xảy ra cháy nổ.


Cổ động xây dựng phong trào Phòng cháy tốt chữa cháy giỏi, phát hiện và giải quyết kịp thời sự cố cháy, nổ xảy ra hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đưa phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy phát triển sâu rộng, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ , phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”, xử lý nhanh có hiệu quả những vấn đề phát sinh, nhắc nhở mọi người ý thức phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ trong gia đình trên địa bàn dân cư.