Tuyên truyền, vận động chuyển hóa địa bàn về ma túy.

1
rx online

Ngày 12/7/2006, UBND phường Cầu Kho tổ chức Hội nghị sơ kết “Công tác làm điểm về tuyên truyền, vận động và chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy 6 tháng đầu năm 2006”. Đến dự có ông Lê Hiếu Đằng – Phó chủ tịch UBMTTQ. TP, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND quận, đại diện các ban ngành Thành phố – Quận, các đồng chí trong Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể phường và khách mời.Phường Cầu Kho có vị trí tại trung tâm Thành phố, giáp ranh với phường 1 – quận 4, phường 1 – quận 5 với tổng số dân là 17.178 người, đa số sinh sống bằng nghề lao động phổ thông, buôn bán nhỏ, trình độ văn hóa thấp. Có hệ thống hẻm dạng bàn cờ với 134 hẻm lớn nhỏ liên thông nhau, hình thành nên một số khu vực phức tạp về mua bán ma túy: xóm Chùa, chợ Nhỏ, khu Dạ Lữ Viện, tuyến Bến Chương Dương… Để công tác làm điểm được tập trung và đạt hiệu quả cao, phường đã đấu tranh, triệt phá quyết liệt các tụ điểm khu vực tàng trữ, mua bán bồ đà, ma túy cũng như kết hợp với các ban ngành đoàn thể, lực lượng cán sự – an sinh xã hội phường tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa phù hợp thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, “Chương trình mục tiêu 3 giảm”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”, “Phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.


Thực hiện đề án “Tổ chức, quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”, kế hoạch “Giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành tốt hoặc đã đủ thời gian quy định sau cai nghiện”.Kết quả có 1.613 hội viên phụ nữ ký cam kết 4 không với ma túy, đăng ký phong trào thi đua Tổ hội an toàn đạt 80%. Trợ cấp 500 lượt hộ gia đình khó khăn, đề xuất UBMTTQ Quận hỗ trợ xây tặng 01 Nhà tình thương, xét duyệt 15 đợt cho 44 đối tượng với số tiền quay vòng vốn lên đến 80 triệu đồng.., giải quyết 14 người được tái hòa nhập cộng đồng.Với những biện pháp thực hiện đồng bộ, việc chuyển hóa địa bàn về ma túy có kết quả: Tại khu vực xóm Chùa, chợ Nhỏ giảm 95% tính công khai về mua bán ma túy, khu vực chợ tạm Nguyễn Cảnh Chân giảm 90% tính phức tạp về ma túy và đã triệt phá 6 vụ, 8 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến nay trên toàn địa bàn phường đã giảm từ 90 – 95% về tệ nạn ma túy so với 6 tháng đầu năm 2005.