Tuyên truyền phòng chống ma túy – HIV/AIDS

2
rx online

Nhằm giúp người dân và gia đình người hồi gia có kiến thức tốt hơn về công tác phòng chống ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và chủ động ứng dụng kip thời các giải pháp dự phòng nguy cơ tái nghiện. Ngày 6/4/2007, phường Đa Kao tổ chức buổi sinh hoạt truyền thông tại cộng đồng phòng chống ma túy – HIV/AISD với sự tham dự của đại diện Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố – Phòng Lao Động – TBXH quận – Trung tâm Tham Vấnnbsp; hỗ trợ cộng đồng – UBND phường cùng các ban ngành đoàn thể, ban điều hành khu phố – tổ dân phố, tổ cán sự xã hội, các thanh niên hồi gia và gia đình học viên chuẩn bị hồi gia.


Các đại biểu được nghe tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng chống ma túy, cách phát hiện người nghiện để có hướng xử lý giúp đỡ kịp thời, các nguyên nhân dẫn đến người hồi gia tái sử dụng ma túy và cách phòng chống HIV/AID. Dịp này, các đại biểu cũng thưởng thức chương trình văn nghệ do nhóm hồi gia biểu diễn phục vụ.