Tuyên truyền, phổ biến công tác PCCC cho CBCNV

4
rx online

Ngày 12/10/2007 tại Hội trường UBND quận 1 đã diễn ra buổi tuyên truyền PCCC và hướng dẫn cho CBCNV một số nội dung cơ bản trong công tác PCCC. Đến tham dự có bà Hoàng Thị Tố Nga – Chánh Văn phòng HĐND – UBND quận 1.


Trong buổi tuyên truyền, báo cáo viên Trịnh Đình Lợi – Cán bộ kiểm tra PCCC Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã giới thiệu các tính năng, tác dụng của các chất chữa cháy và phương pháp bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ; Một số vấn đề cần chú ý trong các quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực PCCC…


Bên cạnh đó ông Trịnh Đình Lợi cũng thông báo một số vụ cháy và tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây và đặc biệt trực tiếp hướng dẫn và làm mẫu cho CBCNV tham dự sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy…


Buổi tuyên truyền giúp cho CBCNV UBND Quận 1 nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC từ đó nêu cao ý thức tự giác và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt công tác phòng cháy tại nơi làm việc cũng như tại địa phương, nơi cư trú và góp phần hạn chế số vụ cháy xảy ra.


Đồng thời thông qua buổi học, mọi người có thể sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có một cách thành thạo, phù hợp trong từng trường hợp để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.