Tuyên truyền lưu động

3

Ngày 24/10/2015, Quận 1 tổ chức 2 đoàn xe loa với11 chiếc phát thanh tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trong quậntruyền thông về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Bình đẳng giới là nam giới và nữ giới cùng có vịthế bình đẳng và được tôn trọng như nhau; cùng được tạo điều kiện và cơ hội đểphát huy khả năng và thực hiện các mong muốn của mình; cùng có cơ hội để thamgia, đóng góp và thụ hưởng từ các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển.Gia đình là môi trường tuyên truyền, giáo dục tốt nhất về bình đẳng giới, thểhiện trong việc truyền dạy và làm gương của ông bà, cha mẹ và các thành viênkhác trong gia đình. Cách đối xử của cha mẹ, ông bà với nhau phải thể hiện sựbình đẳng giữa nam giới và nữ giới, các hành vi thể hiện sự phân biệt đối xửhoặc bạo lực gia đình trên cơ sở giới, hình phạt cho các hành vi không đúngđắn, sẽ tác động tiêu cực đến hành vi và nhận thức về bình đẳng giới đối vớithế hệ trẻ. Khi các thành viên gia đình nhận thức đúng đắn về bình đẳng giớithì trẻ em trai và trẻ em gái ngay từ khi chào đời đã được cha mẹ, những ngườilớn tuổi đối xử bình đẳng. Khi lớn lên, được chứng kiến quyền bình đẳng giữacha mẹ, ông bà; được hưởng quyền và thực hiện trách nhiệm bình đẳng với nhau sẽtạo môi trường tuyên truyền, giáo dục hiệu quả nhất về bình đẳng giới. Bìnhđẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với mục đích đẩy mạnh công tác tuyêntruyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, mỗi thành viêntrong gia đình phải được tôn trọng các quyền cá nhân và được đối xử công bằngtheo quy định của pháp luật. Trong đó việc thực hiện bình đẳng giới trong giađình là giải phóng phụ nữ, góp phần xây dựng thể chế gia đình bền vững làđiều quan trọng nhất và thể hiện ở việc tất cả phụ nữ đều được quan tâm, tạođiều kiện để tham gia các hoạt động của xã hội, được phát huy năng lực, trí tuệvà bình đẳng trước pháp luật.