Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự

5
rx online
Ngày 12/7/2017, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Đa kao tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 cho cán bộ Ban điều hành các khu phố, trưởng, phó tổ dân phố, ban công tác Mặt trận phường tham dự nhằm nắm vững luật pháp về nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân trên địa bàn tuyển quân nghĩa vụ quân sự.

Báo cáo viên, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Phòng Tư pháp Quận 1 giới thiệu nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015: độ tuổi, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự; tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi, về và được trả lương cho ngày nghỉ để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; nữ công dân được tham gia nghĩa vụ quân sự, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự…
Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm lợi ích hợp pháp cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc.