Tuyên dương khen thưởng 28 cơ sở đảng

1
rx online

Ngày 21/6/2007, Ban Dân Vận Quận Ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 08 của Thành ủy về “Công tác xã hội”. Trong 4 năm qua (2002 – 2006), các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã vận động quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đóng góp số tiền gần 15 tỷ đồng để chăm lo hơn 68.000 lượt hộ nghèo trong dịp lễ, tết; xây dựng 770 Nhà tình nghĩa – Nhà tình thương, chống dột và sửa chữa 400 căn nhà vách ván lụp xụp, lắp 18 đồng hồ điện – nuớc cho các hộ nghèo. Mặt trận và các đoàn thể quận – phường phối hợp vận động mua bảo hiểm y tế cho 3.725 đối tượng nghèo và người cao tuổi, tư vấn pháp luật miễn phínbsp; cho hộ nghèo, dạy nghề miễn phí cho bộ đội xuất ngũ và cùng các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, giới thiệu cho hàng ngàn lao động có việc làm ổn định.


Chỉ thị 08 của Thành ủy là chủ trương đúng đắn phù hợp với hoạt động của cơ sở Đảng và đảng viên trong tình hình mới, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân gần gũi với các tổ chức cơ sở Đảng, cùng thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng. Dịp này, có 28 cơ sở Đảng và nhiều cá nhân được tuyên dương khen thưởng hoàn thành xuất sắc “Công tác xã hội”.