Tuyên dương gương cán bộ, công chức tiêu biểu.

1
rx online

 Mỗi buổi chào cờ đầu tuần và kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cơ quan Quận ủy duy trì thực hiện từ năm 2008 đến nay, sang năm 2011 định kỳ sẽ tổ chức tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Để kịp thời động viên các cá nhân có sự nỗ lực phấn đấu, sáng ngày 10/01/2011 04 đồng chí Nguyễn Huỳnh Thế Trường – Chuyên viên Ban tổ chức; Nguyễn Đức Thọ – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; Nguyễn Xuân Hà và Trần Thị Bích Thủy – nhân viên Văn phòng Quận ủy đã dược tuyên dương và trao tặng Giấy khen dưới cờ trước toàn thể cán bộ, công chức cơ quan với các thành tích tiêu biểu: phấn đấu vượt khó trong công tác, lao động, học tập; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có ý thức cao trong tu dưỡng, rèn luyện tác phong, đạo đức; là tấm gương tiêu biểu, điển hình của các Tổ Công đoàn cơ quan.

Đây là một trong những hoạt động của Công đoàn cơ quan Quận ủy hàng quý nhằm biểu dương khích lệ kịp thời những cán bộ, công chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác, lao động và học tập.