Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”

3

            Ngày 18/10/2015, Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức kỷ niệm các ngày truyền thống ngành xây dựng Đảng, 85 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, tuyên dương 17 tập thể và 23 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2015.

Ôn truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10); ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10) với những đóng góp vào sự lớn mạnh của Đảng, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ – quyết định sự thành bại trong công việc, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, phong trào “Dân vận khéo” khơi dậy sự sáng tạo, cách làm hay, việc làm tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng địa phương và thành phố phát triển. 
Dịp này, Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” với sự tham gia của 12 đội thi đến từ các Chi bộ trực thuộc, đồng thời ra mắt tập san “Câu chuyện người làm dân vận” chia sẻ kinh nghiệm của những người trực tiếp gắn bó với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương, đơn vị.