TT Bồi dưỡng Chính trị Q 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Văn phòng – Thống kê quận 1

4
rx online

Sáng ngày 5/11/2008 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1, số 275 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh đã khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của công chức Văn phòng – Thống kê quận 1 do phòng Nội Vụ và trường Cán bộ thành phố phối hợp tổ chức.


Lớp học sẽ học trong 08 ngày, mỗi tuần học 02 ngày vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Đối tượng theo học là các cán bộ, công chức giữ nhiệm vụ Văn phòng – Thống kê, các bộ phụ trách mạng 10 phường, CBCC làm công tác văn phòng, thống kê của các đơn vị trực thuộc UBND Q1.


Chương trình học gồm những nội dung: Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND; Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý; Công tác văn thư và lập hồ sơ; Công tác lưu trữ; Nhiệm vụ cụ thể của công chức văn phòng – thống kê; Kỹ năng hoạt động của công chức văn phòng – thống kê; Kỹ năng xử lý một số sự cố thường gặp khi soạn thảo và quản lý văn bản trên máy tính.


Lớp Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của công chức Văn phòng – Thống kê quận 1 tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 5/8/2008 của UBND quận 1 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức 6 tháng cuối năm 2008, nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCC văn phòng – thống kê của các đơn vị.nbsp;


Lớp học sẽ do các giảng viên của trường Cán bộ thành phố trực tiếp giảng dạy và khai giảng vào ngày 5/11, bế giảng vào ngày 28/11/2008.