TT Bồi Dưỡng Chính Trị Khai Giảng Lớp Trung Cấp Chính Trị H.144 Năm Học 2006 -2008

3
rx online

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Cán bộ, công chức, đảng viên trong tình hình mới và thực hiện Quy định số 54/QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị và Quản lý nhà nước cho Cán bộ công chức, đảng viên, Trường Cán bộ TP.HCM và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Q.I đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Trung cấp Chính trị khóa H 144 (năm học 2006 -2008) cho 86 học viên. Đến dự có Tiến sĩ Phạm Ngọc Minh, Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ TP.HCM ,nbsp; Đ/C Nguyễn thị Lan UVTV- Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy và các đồng chí đại diện các Ban Đảng Quận ủy.


Tham gia khóa học lần này đa số học viên là những cán bộ, công chức, đảng viên thuộc 26 Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể và 10 phường của Quận I, trong đó chủ yếu là cán bộ chiến sĩ công an Quận, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cùng một số phóng viên, công nhân viên của Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM. Khóa học được tổ chức trong thời gian 2 năm với thời lượng học là 1.196 tiết, bao gồm 14 môn học như : Chủ nghĩa Mác Lê Nin, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Tâm lý, Triết học, Văn hóa Xã hội, Kinh tế Chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh…


Được biết đây là khóa trung cấp chính trị thứ 12 được khai giảng trên tinh thần hiệp quản giữa Trường Cán bộ TP.HCM và Quận I kể từ năm 2001 đến nay. Qua đó đã đào tạo được gần 80% cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp cho các tổ chức, cơ quan, ban ngành trong địa bàn Quận I.