Trung Tâm Văn Hoá quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

1
rx online

Ngày 24/4/2009, Trung Tâm Văn Hóa quận tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 2 chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và “Sửa đổi lề lối làm việc”.


Trung Tâm Văn Hóa nbsp;tiến hành thành lập và phát huy chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân, các tổ kiểm tra do chính quyền thành lập: Tổ kiểm tra ngày giờ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ kiểm tra quản lý mặt bằng… Ngoài việc tổ chức các hoạt động tại đơn vị, Trung Tâm tổ chức tuyên truyền phục vụ cuộc vận động bằng các hình thức trên Bản tin quận 1 thường xuyên đăng tin về các hoạt động thực hiện cuộc vận động tại quận và 10 phường, tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ tuyên truyền… Tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị, ban ngành tổ chức, tham gia hội thi kể chuyện về Bác Hồ… Qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh”, hầu hết đảng viên, CB – CNV đều quyết tâm phấn đấu học tập bằng việc làm, hành động cụ thể: tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, thời gian hội họp, tham gia các lớp học nâng cao trình độ, tích cực tham gia các hoạt động tại cơ quan cũng như tại địa phương…


Dịp này, Trung Tâm Văn Hóa và10 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND Thành phố và biểu dương 7 cá nhân tiêu biểu qua 2 năm thực hiện cuộc vận động.