Trung tâm Văn hóa Q1 sau 1 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

1
rx onlineSáng ngày 25/4/2008, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham dự và chỉnbsp;đạo củanbsp;Đ/c Nguyễn Thị Lan, UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo, phó ban chỉnbsp;đạo cuộc vậnnbsp;độngnbsp; “quot;Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”nbsp; Quận.


Thời gian qua, thực hiện theo Ban chỉ đạo cuộc vận động Quận 1, Chi bộ Trung tâm đã tích cực tổ chức, triển khai, nghiên cứu và học tập chuyên đề về tư tưởng,tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ đó, công tác tổ chức và triển khai cuộc vận động đi vào chiều sâu và tập trung hơn. Đảng viên, cán bộ- công nhân viên ngoài việc tham gia tích cực việc tổ chức học tập, đăng ký phấn đấu còn tham gia các phong trào khác như : văn nghệ, tìm hiểu qua sách báo, tham gia hội thi. Thể hiện bằng những việc làm với hành động cụ thể như tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, thời gian hội họp. Chấp hành nội quy cơ quan, tham gia các lớp học nâng cao trình độ, các họat động do cơ quan và địa phương phát động… Nhiều gương tốt thể hiện qua sinh hoạt, cuộc sống thường ngày của cán bộ-công nhân viênnbsp; đã được thể hiện. Tiêu biểu như đ/c Đinh Quang Minh, phó ban quản lý Nhà hát đã sáng tác bài hát “ Nghe kể về Bác” thể hiện tình cảm của thế hệ con cháu đời sau với Người. Đ/c Phạm Chí Hùng, phó giám đốcnbsp; đã trích một phần tiền lương giúp vốn cho 2 công nhân viênnbsp; vượt qua hoàn cảnh khó khăn, trên tinh thần tương thân tương ái theo lời dạy của Bác. Một số gương vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao như các đ/c Lâm Chánh Nghĩa, Lê Văn Hoàng … Hay tiêu biểu qua công tác tổ chức thực hiện, tham gia tích cực các hội thi là Công đoàn, Chi đoàn cơ quan, các cá nhân như đ/c Trần Ngọc Thanh Khiết, Vũ Đình Trung, Phạm thị Thanh Hòa, Đinh Quang Minh, Hoàng thị Lệ Hoa, Trần thị Mai Khanh …Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 cũng đã triển khai chương trình thực hiện cuộc vận động năm 2008 theo tấm gương của Bác với sự hưởng ứng thi đua của toàn bộ tập thể cán bộ – công nhân viênnbsp; cơ quan.