Trung tâm Ứng dụng CNTT quận 1 nhận bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT – Truyền thông năm 2008”

1
rx online

Ngày 19 – 2, Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM tổ chức trao giải thưởng cho những doanh nghiệp và quận, huyện có nhiều thành tích trong ngành CNTT năm 2008.


Trong năm qua, với những đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính với các dịch vụ công đã triển khai tại UBND quận 1 như: Đăng ký trích lục hộ tịch qua mạng, Đăng ký khai trình sử dụng lao động qua mạng, Đăng ký kinh doanh… Trung tâm Ứng dụng CNTT quận 1 đã được UBND TP.Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT – Truyền thông năm 2008” cùng với các quận 4, 11, Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh.


Giải thưởng CNTT – Truyền thông là giải thưởng do UBND Thành phố trao tặng cho các đơn vị có những đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành CNTT- Truyền thông của thành phố. Đối tượng được trao giải là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ thông tin di động, Internet; Công nghiệp CNTT; Dịch vụ đào tạo nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT.