Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung câp lý luận chính trị tại chức H.74 năm học 2003 – 2005

1
rx online

Thực hiện Kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức, nhằm từng bước tiêu chuẩn hỏa nghiệp vụ công chức viên chức, phục vụ công cuộc cải cách nền hành chính Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII) và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), sáng 27-12-2005, trong không khí hân hoan phấn khởi, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 phối hợp với Trường Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị tại chức H.74 năm học 2003 – 2005 (khai giảng ngày 9-12-2003) dành cho công chức, viên chức đang công tác tại các trường học, cơ quan, đơn vị của Quận 1.


Báo cáo Tổng kết lớp học, Cô Chủ nhiệm Hứa Thị Mỹ Ngọc đã nhận xét: Trên cơ sở vận dụng chương trình pháp lệnh của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, kết cấu các môn học hợp lý, nội dung tương đối toàn diện nên đã trang bị cho học viên một lượng kiến thức nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tường Hồ Chí Minh. Thông qua đó, học viên có điều kiện nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tại cơ quan, đơn vị đang công tác. Trong suốt 20 tháng học tập, các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị tại chức H.74 đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, bố trí sắp xếp hợp lý công việc ở cơ quan, đơn vị để đi học; chấp hành tốt nội quy, quy chế do nhà trường đề ra; thái độ học tập nghiêm túc, tập trung chú ý nghe giảng, ghi chép đầy đủ, tích cực nghiên cứu tài liệu …


Trong số 74 nbsp;học viên theo học cho đến cuối khóa có 64 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (tỷ lệ 86%). Hội đồng xét tốt nghiệp đã công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 60 học viên, trong đó có 02 học viên đạt loại Giỏi (tỷ lệ 3%), 34 học viên đạt loại Khá (tỷ lệ 57%) và 24 học viên đạt loại Trung bình (tỷ lệ 40%). Nhân dịp này, Trường Cán bộ Thành phố và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 đã tặng Giấy khen cho 02 học viên đạt thành tích học tập Giỏi, 13 học viên Khá nhất và thành tíchnbsp; tham gia công tác tổ chức, quản lý cho Ban Cán sự lớp H.74.


Phát biểu tại buổi lễ, PGS – TS Nguyễn Xuân Tế – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố đã biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm và thành tích mà lớp Trung cấp lý luận chính trị tại chức H.74 đã đạt được sau 20 tháng học tập, đồng chí tin rằng sau khóa học, mỗi học viên đều thật sự có sự chuyển biến về nhận thức và bản lĩnh chính trị, lòng tin vào sự nghiệp cách mạng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng chí mong muốn các học viên luôn nỗ lực phấn đấu học tập không ngừng để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX đã đề ra: Xây dựng Quận 1 phát triển toàn diện, sạch đẹp nhất, văn minh lịch sự nhất và an toàn nhất xứng đáng với vị trí trung tâm dịch vụ, văn hóa, hành chính hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.