Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 mở lớp đào tạo – bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên quý 1/2004

1
rx online

-nbsp; Lớp dài hạn gồm 5 lớp trung cấp chính trị, 390 học viên, phần lớn của ngành giáo dục và ban ngành trong quận. Ngày 28/2/2004 đã có 72 học viên lớp TCCT-H47 (có trình độ Đại học) tốt nghiệp ra trường. Bốn lớp TCCTnbsp;với 318 học viên đang tiếp tục học tập.
-nbsp; Dự kiến kế hoạch quý II/2004 sẽ mở 15 lớp trên 1000 học viên. Trong đó có 2 lớp dài hạn. ngày 21/4 đã bế giảng lớp ĐTĐK 1/2004 – 121 đồng chí dự học tập có 66,4% đạt khá giỏi.