Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại chức

1
rx online

Thực hiện chương trình liên kết giữa Quận 1 và Trường Cán bộ Thành phố về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên Quận 1 giainbsp;đoạn 2001 – 2005,nbsp;nbsp;Trường Cán bộ Thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại chức niên khóa 2004 – 2006 cho cho 175 học viên của các cơ quan đơn vị thuộc Quận (học ngoài giờ hành chánh), trong đó chủ yếu là các giáo viên ngành Giáo dục từ Mầm non đến Trung học Phổ thông, cán bộ công chức ngành Nội chính (Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát) và một số cơ quan ban ngành đoàn thể. Chương trình học gồm 1.126 tiết trong 20 tháng với 14 môn học. Đây là lớp thứ 7 được khai giảng tính từ năm 2002 đến nay (đã bế giảng 03 lớp), thực hiện theo Quy định của Bộ Chính trị về chế độ học tập Lý luận Chính trị chonbsp;cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên, phấn đấunbsp;đến năm 2005 cơ bản có 80% cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên trong Quận có trình độ Trung cấp Lý luận Chính trịnbsp; trở lên,nbsp;hoàn thành tốt chỉ tiêunbsp;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ VIII về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên.