Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2004

1
rx online

Chiều 29-11-2004 Trung tâmnbsp;Bồi dưỡng Chính trị Quận 1nbsp;đã làm lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2004 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới hiểu và nắm chắc được những nguyên lý cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình hiện nay. Từ những nhận thức trên, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.nbsp; Lớp học được khai giảng từ ngày 5-11-2004 với 86 đồng chí đảng viên được kết nạp năm 2003 – 2004 của các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Quận 1, 04 đ/c đơn vị Thành Đoàn, 02 đ/c Thành ủy Tp.HCM. Kết thúc khóa học Ban Giám đốc Trung tâm đã cấp Giấy chứng nhận cho 03 đ/c đạt loại Giỏi (9đ), 74 đ/c đạt loại Khá và 15 đ/c Trung bình (6đ).


Ban Giám đốc Trung tâm và Chủ nhiệm lớp đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực trong nghiên cứu tài liệu, soạn đề cương và phát biểu thảo luận của 92 đ/c đảng viên mới.


Ban Giám đốc Trung tâm cũng cho biết đây là lớp học chính trị dành cho đảng viên mới có nhiều đ/c làm bài kiểm tra đạt Khá – Giỏi nhất, không có bài điểm 5.