Triển lãm tranh cổ động về Bác

1
rx online

Hòa trong không khí cả nước cùng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 97 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 16/5/2008, tại công viên 23/9, đã khai mạc Triển lãm tranh cổ động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung tâm thông tin triển lãm phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức.


Triển lãm trưng bày 72 tranh cổ động được tuyển chọn từ 800 tác phẩm của 300 họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên thuộc 40 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.


Đến với triển lãm, thông qua sự thể hiện phong phú của các họa sỹ, các tác phẩm đã giới thiệu rõ nét tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về tình yêu nước, thương dân; Cần kiệm liêm chính chí công vô tư; Về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng thế hệ Cách mạng cho đời sau; Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc… Đồng thời, phản ánh sự tích cực của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức Cách mạng, phấn đấu học tập, lao động sản xuất, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, vững bước trong tiến trình hội nhập với thế giới.


Triển lãm kéo dài từ ngày 16/5/2008nbsp; đến ngày 23/5/2008 .