Triển lãm ảnh “thành phố mang tên Bác Hồ”

5
rx online

Thực hiện đợt vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, ngày 10/6/2008 Trung tâm Văn hóa quận tổ chức đợt triển lãm bộ ảnh mang tên nbsp;“ Thành phố mang tên Bác Hồ” tại Hành lanh mỹ thuật – Nhà hát Bến Thành.


Triển lãm gồm 2 phần: Phần 1 – “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thể hiện qua 20 tấm ảnh đen trắng tư liệu quý được lưu giữ từ nhiều năm, đã giúp người xem phác họa được cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cùng những bút tích, lời nói quan trọng của Người trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Phần 2 – gồm 30nbsp; bức ảnh màu chủ đề “Thành phố mang tên Bác Hồ – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ghi lại những hoạt động sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động từ khắp các giới các ngành trên toàn Thành phố.