Triển khai tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

3
rx online

Ngày 25/4/2008, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND về Triển khai Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn Thành phố.


Theo đó, UBND quận 1 yêu cầu các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức, thực hiện, triển khai các hoạt động, các biện pháp hành động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch theo chỉ thị của UBND Thành phố như: Thực hiện các hành động cụ thể hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6; Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước và thực hiện các công tŕnh cải thiện ô nhiễm môi trường, tăng cường mảng xanh đô thị, hưởng ứng kế hoạch “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; Tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước, vệ sinh môi trường; Phát động đợt trồng cây nhớ ơn Bác, tổ chức tổng vệ sinh nhân ngày sinh nhật Bác 19/5; Tổ chức thông, nạo vét cống rănh, khơi thông ḍng chảy các tuyến cống do quận quản lư; Tiếp tục thực hiện việc lắp đặt thêm thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng…