Triển khai Nghị quyết Trung ương 5

1
rx online

Ngày 4/1/2008, Công ty Công Trình Công Cộng quậnnbsp;đã nbsp;tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X nbsp;cho toàn thể CB.CNV toàn đơn vị donbsp;Bà Nguyễn Thị Lan – UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy báo cáo.nbsp;


CB.CNV đã nghe triển khai 4 Nghị quyết: Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mớinbsp;, NQ vềTăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, NQ về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và NQ vềnbsp;Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý củanbsp;bộ máy Nhà nước.nbsp;Việc tổ chức nghe triển khai Nghị quyết Trung ương 5 nhằm nâng cao nhận thức của mỗi CB.CNV trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đơn vị trong thời gian tới.