Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố

3
rx online

Ngày 8/11/2010, Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 – 2015 cho tioàn thể cán bộ, công nhân viên. Đồng chí Hồ Thị Vinh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai các nội dung với ý nghĩa đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đến với các cán bộ, đảng viên và đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xứng đáng là Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành phố Anh hùng.

Đồng chí Hồ Thị Vinh báo cáo những bài học kinh nghiệm của Quận 1 thời gian qua nhằm xây dựng Quận trung tâm ngày càng phát triển. Thông tin về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Quận 1 trong giai đoạn 2010 – 2015. Các chỉ tiêu chủ yếu của Quận 1 về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, quản lý đô thị. Đảng bộ và nhân dân Quận 1 sẽ tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; Làm tốt vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đóng góp ngày càng lớn cho cả nước; Từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.