Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

3
rx online
Ngày 3/4/2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017. Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận chủ trì hội nghị.

Năm 2016, công tác GDQP&AN của quận đã đạt được một số kết quả khả quan, nhận thức của đại đa số cán bộ công nhân viên chức ngày càng được nâng cao thông qua công tác GDQP&AN cho các đối tượng… Đã phổ biến hơn 23.579 pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền; duy trì báo cáo thời sự định kỳ hàng tháng về tình hình thế giới, kinh tế xã hội trong nước cho 15.839 lượt người; phối hợp các trường đại học, THPT… trên địa bàn tổ chức học các môn GDQP&AN cho 41.317 học sinh, sinh viên; 18 cán bộ chủ chốt (đối tượng 2 và 3) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, đạt 120%; tổ chức 30 lớp bồi dưỡng, phổ biến, cấp nhật kiến thức quốc phòng cho 4.411 giáo viên, công chức, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ…
Năm 2017, các cấp ủy, chính quyền Quận 1 tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đối với công tác GDQP&AN; quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư liên quan đổi mới và nâng cao phương pháp nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền cho các đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động thi đua, truyên truyền bằng nhiều hình thức như hội thi tìm hiểu về truyền thống dân tộc, quân đội, các gương anh hùng lực lượng vũ trang; chủ động sắp xếp cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do Quân khu và Thành phố tổ chức;…
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận đề nghị trong thời gian tới lực lượng báo cáo viên tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình trong nước và quốc tế; cán bộ chủ chốt phải tham gia đạt hiệu quả tại các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh; tuyên truyền sâu rộng kiến thức GDQP&AN cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ…

Dịp này, UBND Quận 1 tặng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016.