Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2
rx online
Ngày 17/5/2018, Quận ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Quận 1.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến ôn lại sự nghiệp, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, dân tộc. Đồng chí kêu gọi cán bộ, đảng viên: “Chúng ta càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; quán triệt sâu sắc nhiều vấn đề mà Bác Hồ kính yêu đã luôn chú tâm thực hiện và răn dạy; đặc biệt kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân; chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…”.
Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến chúc mừng và bày tỏ sự tri ân các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng; mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, đóng góp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 và các cấp.
Dịp này, Đảng bộ Quận 1 vinh dự có 135 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó: 24 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 33 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 37 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng thời, Quận ủy Quận 1 biểu dương 30 tập thể, 47 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đó là những tập thể, cá nhân ở hầu hết các lĩnh vực, có những việc làm thiết thực cụ thể, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ vào thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quận 1 “An toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.