Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng

3
rx online
Ngày 31/8/2017, Quận ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (18/8/1945 – 19/8/2017); Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017) và Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9. Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Quận 1.
Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải phát biểu ôn lại ý nghĩa lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng  Tám: “Cách đây 72 năm, một cuộc cách mạng long trời lở đất đã nổ ra trên đất nước ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ Bắc chí Nam, nhân dân Việt Nam đã nhất tề vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước, làm nên thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Đồng chí khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do và vững bước đi lên, những giá trị văn hóa cao đẹp, giàu bản sắc, sáng tạo độc đáo của dân tộc Việt Nam được khôi phục, bảo vệ, và phát triển; đồng thời đưa Đảng ta thành Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đi lên CNXH, xác lập và nâng cao vị thế quốc tế của dân tộc Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội”.

Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc; tin tưởng vào sự nghiệp của Người mãi mãi là di sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến tới tương lai. 
Đối với các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Quận ủy huỳnh Thanh Hải bày tỏ lòng tri ân đến các đồng chí với những đóng góp công sức, trí tuệ vào tiến trình xây dựng Đảng, quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước; mong các đồng chí luôn luôn là tấm gương tốt để cán bộ, đảng viên noi theo phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, hoạt động phục vụ nhân dân. 
Dịp này, Quận 1 có 151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, 20 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó 9 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 37 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 43 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 55 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.