Trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy”

3

         Ngày 23/7/2015 tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận 3, phường Tân Định tổ chức cho 45 thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè của các khu phố trên địa bàn tham quan trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy” giúp mở mang kiến thức về các lĩnh vực nghề nghiệp trong xã hội, khuyến khích tinh thần say mê học tập, yêu lao động. 

        Trong chương trình trải nghiệm, các chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy: cách xử lý tình huống khi phát hiện đám cháy, cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cách thoát nạn trong trường hợp có nhiều khói, ở nhà chung cư, hẻm sâu… Tham quan tìm hiểu các phương tiện chữa cháy và xe chữa cháy. Xem phim tư liệu công tác phòng cháy và chữa cháy.