Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011

3
rx online

Ngày 27/3/2012, Quận 1 tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011 và triển khaI công tác xây dựng phong trào năm 2012 với sự tham dự của lãnh đạo Công an Thành phố, Quận ủy – UBND Quận, các ban đảng, ban ngành Quận và 10 phường.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy – UBND Quận nên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến về mặt nhận thức, các ngành, các cấp nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng. Công tác phối hợp các ban ngành đoàn thể, các lực lượng tốt đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch, củng cố xây dựng phong trào, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở thường xuyên được củng cố, bổ sung kịp thời đã phát huy tác dụng hiệu quả, làm nòng cốt cho việc xây dựng phong trào quần chúng ở cơ sở, góp phần tích cực và hiệu quả trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chận đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đã tổ chức 5.385 cuộc họp sinh hoạt quần chúng với 163.584 lượt người tham dự, nhân dân có 4.837 ý kiến đóng góp xây dựng về công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Quần chúng cung cấp 1.406/2.282 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra khám phá 302 vụ, bắt 438 đối tượng, tài sản tang vật thu giữ trị giá 56.788.000 đồng, quần chúng trực tiếp bắt 75/233 vụ. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự: xe ôm tự quản, lực lượng dân phòng tự quản đi vào hoạt động nề nếp, ngày càng phát triển, tạo điều kiện để quần chúng trưc tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Hiện nay, ở địa phương có 2.957 nhóm hộ tự quản, 56 nhóm dân phòng tự quản với 421 người, 8 kinh doanh nhà trọ tự quản, 140 nhóm xe ôm tự quản với 1.755 người, tổ chức thêm 36 tổ kinh doanh tự quản ở chợ Bến Thành với 1.439 hộ tham gia. Đã cung cấp 162 tin giúp khám phá 33 vụ, bắt 42 đối tượng phạm pháp quả tang. Công tác củng cố xây dựng lực lương an ninh cơ sở được duy trì thường xuyên, hiện có 10 Ban, 66 tổ với 321 thành viên, tổ chức 46.434 lượt người tuần tra khép kín địa bàn, đã giải quyết 679 vụ, bắt giữ 88 vụ với 110 đối tượng phạm pháp, tài sản thu hồi 74.000.000 đồng.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả khả quan, tạo chỗ dựa vững chắc cho phong trào, góp phần không nhỏ trong việc chuyển hóa nhiều tụ điểm, địa bàn phức tạp về hình sự, ma túy. Bên cạnh đó, việc động viên khen thưởng kịp thời đã khơi dậy ý thức phòng chống tội phạm, khí thế trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, từng bước tạo điều kiện để phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Dịp này, Quận cũng trao tặng 8 kỷ niệm chương “Vì an ninh tổ quốc” niên hạn 2011 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong năm.