Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

4
rx online

        Ngày 16/4/2015, Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – Ủy ban nhân dân quận, các ban ngành quận và 10 phường. Quận ủy – Ủy ban nhân dân quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 10 phường, các cơ quan, đơn vị tăng cường chú trọng và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm 2014, có 6/10 phường đạt loại khá, 55/66 khu phố, 808/876 tổ dân phố, 1.236/1.436 cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đã phát hành trên 6.000 tờ rơi, 500 lượt xe loa, trên 203.575 pano, băng rôn, trên 2.062 buổi họp nhân dân báo cáo về tình hỉnh an ninh trật tự, phổ biến những âm mưu thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Nhân dân đã đóng góp 12.716 ý kiến, trong đó có 5.825 ý kiến về tình hình an ninh trật tự, 709 ý kiến về xây dựng lực lượng công an. 

        Nhân dân giao nộp 1 súng quân dụng, 2 súng hơi, 1 súng tự chế, 113 viên đạn các loại, 11 lựu đạn cối, 1 lưu đạn mini, 12 lựu đạn M47, 2 súng bắn đạn hơi cay, cao su, 1 hộp tiếp đạn cao su, 1 roi sắt, 26 vũ khí thô sơ. Quần chúng cung cấp 838/1.873 tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp công an điều tra, khám phá 131 vụ, bắt 174 đối tượng về hình sự, 179 vụ – 301 đối tượng về ma túy thu hồi tài sản trị giá 117.300.000 đồng, 813,7398 gr heroin, 3.577,243 gr ma túy tổng hợp, 331,2732 gr cần sa cùng nhiều tang vật có liên quan khác. Lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức 78.031 lượt tuần tra, cung cấp công an 2.728 tin về an ninh trật tự, giúp điều tra khám phá 60 vụ, bắt 65 đối tượng, tham gia cùng công an giải quyết 1.523 vụ việc về an ninh trật tự, bắt quả tang 18 vụ, 22 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 47.260.000 đồng. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản hoạt động hiệu quả: 2.637 nhóm hộ tự quản, 39 tổ dân phòng tự quản với 291 thành viên, 143 tổ xe ôm tự quản với 1.849 thành viên, 36 tổ ngành hàng tự quản tại chợ Bến Thành với 1.439 tiểu thương tham gia và cung cấp công an 254 tin có giá trị giúp bắt 9 vụ, 9 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 36.000.000 đồng… Hội nghị đã khen thưởng 29 tập thể, 26 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014.