Tổng kết hoạt động trang tin điện tử Đảng bộ Quận

4
rx online

Ngày 21/1/2011, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức tổng kết hoạt động Trang tin điện tử Đảng bộ Quận, Bản tin Quận năm 2010 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban đảng, các ban ngành, các cộng tác viên trang tin và phóng viên Bản tin.

Năm qua Ban biên tập Trang tin Đảng bộ Quận đã lập hồ sơ thủ tục đăng ký Website trên mạng Internet với Sở Truyền thông và Thông tin thành phố, thực hiện việc nâng cấp, đổi mới giao diện, hình thức và nội dung nhằm nâng cao chất lượng Trang tin, kiện toàn nhân sự thành viên Ban biên tập, cộng tác viên để đảm bảo hoạt động của Website thông tin Quận ủy. Đã phát hành lên Website được 502 tin bài, hình ảnh phản ánh nhiều lĩnh vực hoạt động trong Quận.

Hoạt động của Bản tin Quận luôn được quan tâm, đầu tư đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Đội ngũ phóng viên nhiệt tình, am hiểu khá đầy đủ về con người và địa bàn, có mối quan hệ gắn bó với các cơ sở. Đã phát hành 12 số Bản tin với 37.000 cuốn, mạng lưới phát hành đến người đọc từ các cơ quan ban ngành trong Quận đến 10 phường và các quận, huyện trong thành phố, thực hiện nhiều video clip phục vụ theo yêu cầu của Quận. Dịp này, Quận ủy cũng khen thưởng 2 tập thể, 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong năm.