Tổng kết hoạt động Đảng bộ khối kinh tế ngoài quốc doanh

5
rx online

Ngày 25/2/2011, Đảng bộ khối kinh tế ngoài quốc doanh quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2010, đề ra phương hướng năm 2011.
Trong năm 2010, các Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, người lao động, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Các Chi bộ trong doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, tập trung vào các vấn đề cụ thể tại công ty, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Từng bước nâng cao thu nhập, quan tâm chăm lo đời sống đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, nhiều đảng viên được phân công đảm nhiệm vị tri then chốt ở công ty. Các Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, hợp đồng và thỏa ước lao động đã ký kết, phấn đấu vì mục tiêu chung là hiệu quả sản xuất kinh doanh , hài hòa lợi ích giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Dịp này, Đảng bộ cũng tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm.